Australië gaat lozen op Great Barrier Reef

Great Barrier Reef Holiday Reef Fish Australië gaat drie miljoen kubieke meter baggerslib lozen op het Great Barrier Reef. Een in december door de regering aangenomen plan voor de uitbreiding van een grote kolenhaven is vandaag goedgekeurd door de overheidsinstantie die het natuurgebied beheert. Milieugroepen vrezen voor een ernstige bedreiging van het kwetsbare rif voor de kust van deelstaat Queensland. Niet alleen doordat het slib koraal en zeegras kan verstikken, maar ook door de toenemende scheepvaart, met alle gevaren van dien, zoals een grote kans op aanvaringen en olielekken.

“Bagger is niet vervuild”

De Great Barrier Reef Marine Park Authority, die over het beheer van het rif gaat, keurde vandaag een aanvraag van het staatshavenbedrijf North Queensland Bulk Ports goed om de bagger van de uitbreiding van de kolenhaven van Abbott Point te dumpen op een plek in het natuurgebied waar geen koraal- of zeegrasbedden zijn. De Australische minister van Milieu, Greg Hunt, had het plan al eerder goedgekeurd, maar de organistatie had het laatste woord. Russell Reichelt, voorzitter van de organisatie, erkent dat er grote bezorgdheid over het voorstel is, maar zei vandaag dat de beslissing in lijn is met het standpunt van de autoriteit. Volgens de dienst zijn aan het verlenen van de vergunning strenge voorwaarden verbonden, zoals een systeem dat nog vijf jaar nadat de dumping is voltooid de waterkwaliteit moet blijven bewaken. Minister Hunt zei al eerder dat ‘een van de strengste voorwaarden uit de Australische geschiedenis’ zijn gesteld om te voorkomen dat het rif wordt beschadigd. Het havenbedrijf zelf bezweert dat de bagger niet vervuild is. “Dit is natuurlijk zand en zeebodemmateriaal, het is wat er al is”, zei Brad Fish, CEO van het havenbedrijf, eerder in een interview. “We verplaatsen het gewoon van de ene naar de andere plek.” De haven van Abbott Point wordt uitgebreid om te voldoen aan de sterk toegenomen vraag naar steenkool uit China. Hoewel de vraag nu iets afneemt doordat ook in China de economie wat afkoelt, is de conservatieve regering van premier Tony Abbott er veel aan gelegen de mijnbouw in Australië nieuw leven in te blazen. Steenkool is een van de belangrijke exportproducten van Australië en de deelstaat Queensland is de grootste kolenproducent van het land. Volgens Greenpeace kan de omvang van de kolenexport in het jaar 2020 verdrievoudigd zijn. Dat zou betekenen dat dan jaarlijks tienduizend schepen door het gebied van het koraalrif varen.

“Wij zijn er kapot van”

In 2012 heeft de Unesco haar zorg uitgesproken over de ontwikkeling van het kustgebied bij het rif, waaronder de uitbreiding van havens. Milieugroepen zijn ziedend over het afgeven van een vergunning voor het lozen van het baggerslib. “Wij zijn er kapot van”, zei Richard Leck, campagneleider voor het rif van het Wereldnatuurfonds. “Wat je net niet moet doen als een ecosysteem lijdt, is er nog een grote bedreiging aan toevoegen, en dat is wat nu wordt toegestaan.” Het koraal van het Great Barrier Reef is de afgelopen 27 jaar gehalveerd. Dat bleek in 2012 uit een studie van het Australian Institute of Marine Sciences (AIMS). Het koraal is verdwenen als gevolg van een combinatie van factoren: zware stormen, zeesterren en verzuring en opwarming van het zeewater. Bijna de helft van de schade is toegebracht door cyclonen, waarvan er sinds de jaren tachtig tientallen over het gebied zijn getrokken. Veel schade wordt ook veroorzaakt door zeesterren, die zich voeden met de poliepen op het koraal. Verbleking als gevolg van opwarming van het zeewater is verantwoordelijk voor 10 procent van de schade. Het ecosysteem van het rif wordt ernstig bedreigd. Door het afsterven van het rif wordt het leefgebied beperkt van tienduizenden soorten die van het koraal afhankelijk zijn. Koraal kan weer aangroeien en zich herstellen van stormen, zeesterren en verbleking. Dat proces verloopt langzaam. Het duurt tussen de tien en twintig jaar voor een koraalrif is hersteld. Omdat de herstelperiodes meestal te kort zijn, neemt de hoeveelheid koraal op de lange termijn af. Het 2.000 kilometer lange Great Barrier Reef staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. Het is een walhalla voor duikers en snorkellaars en een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Australië.

Bron: Volkskrant

Reacties zijn gesloten.