En op is de aarde voor dit jaar…

Blauw vin tonijnVandaag is het Overshoot Day – wij hebben vandaag, 20 augustus, alle natuurlijke grondstoffen verbruikt die de aarde dit kalenderjaar heeft kunnen produceren.

Om de rest van 2013 aan voeding en andere natuurlijke grondstoffen te komen moeten we onze ecologische rijkdom uithollen. We leven als het ware van de ecologische creditcard van toekomstige generaties.

Deze dag heet Overshoot Day; de berekende datum waarop wij meer van de natuur vragen dan de natuur ons in een jaar kan bieden. Dat leidt onder meer tot ontbossing, overbevissing en tekorten aan schoon water. Klimaatverandering is ook een gevolg. Door de verbranding van kolen, olie en gas komt er veel meer koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer dan bomen en de zee kunnen opnemen.

Bevolkingsgroei

Overshoot Day valt sinds 2001 gemiddeld drie dagen eerder per jaar, doordat we de natuur steeds meer overvragen. Vorig jaar viel Overshoot Day op 22 augustus. In 2050 is de wereldbevolking naar verwachting gegroeid van 7 miljard naar 9 miljard mensen. Dat betekent dat we het roer nu moeten omgooien voor behoud van onze natuurlijke rijkdom; de basis van ons welzijn. We moeten anders omgaan met onze manier van leven, werken, reizen, produceren en consumeren. We kunnen het tij keren door over te schakelen op een duurzame economie methernieuwbare energie en door slimmer te produceren, zodat we de aarde niet uitputten. Iedereen kan daar aan bijdragen, bijvoorbeeld door in de winkel te kiezen voor producten met betrouwbare keurmerken, zoals MSC voor gevangen vis, ASC voor kweekvis en FSC voor hout en papier.

Living Planet Report

Het Wereld Natuur Fonds brengt ook elke twee jaar het Living Planet Report uit, waarin de staat van de aarde wordt gemeten aan de hand trends in planten- en diersoorten en de druk die onze levenswijze legt op de natuur. In de laatst publicatie van 2012 staat al dat we anderhalve planeet nodig hebben als we het hele jaar in harmonie met natuur willen leven. De westerse wereld legt verreweg het grootste beslag op het natuurlijk kapitaal. Als bijvoorbeeld iedereen op aarde hetzelfde zou leven als Nederlanders hebben we 3,5 aardbollen nodig.

Overshoot Day is een initiatief van het Global Footprint Network, waar het Wereld Natuur Fonds bij is aangesloten.

Reacties zijn gesloten.