Minder bruinvissen geteld

BruinvisZondag vond de jaarlijkse bruinvistelling door Stichting Rugvin plaats op de Oosterschelde. Er werden door de vrijwilligers minder bruinvissen geteld dan voorgaande jaren.

Het aantal bruinvissen dat zondag 22 september is waargenomen tijdens de jaarlijkse bruinvistelling van Stichting Rugvin was aan de lage kant. In totaal werden tijdens de scan 18 dieren geteld. Dit lage aantal is deels te verklaren door de toch tegenvallende weersomstandigheden, maar ook door het grote sterftecijfer van dit jaar. Vorig jaar werden tijdens de scan onder betere weersomstandigheden nog 42 dieren geteld. Het grootste getelde aantal komt uit 2011 toen er maar liefst 61 dieren zijn geteld.

Een stevige bries weerhield met name de boten midden op de Oosterschelde van mogelijk meer waarnemingen, de golfhoogte was toch groter dan we vooraf gedacht hadden. Maar ook werd tijdens de scan zelf, nog een dode bruinvis waargenomen die het totale aantal dode bruinvissen van dit jaar in het Oosterscheldegebied al op 38 zette (bron: EHBZ). Onderzoek naar de doodsoorzaken van de bruinvis in de Oosterschelde van het afgelopen voorjaar gaf aan dat verhongering en vermagering de grootste oorzaken zijn.

Wel werden tijdens de scan nog 2 kalfjes waargenomen. Toch een teken dat de dieren zich nog steeds voortplanten in de Oosterschelde.

Reacties zijn gesloten.