NOB onderzoekt mogelijkheden sportduikpas

DuikersOp verzoek van het Nationaal Park Oosterschelde denkt de Nederlandse Onderwatersport Bond na over een mogelijke gebruikersbijdrage voor duikers in Zeeland. Tot invoering komt ’t op korte termijn echter nog niet: eerst zal de meerwaarde en haalbaarheid beter in kaart moeten worden gebracht.

Siebe Kramer, voorzitter van het Nationaal Park Oosterschelde, pleitte vorig jaar al voor de invoering van een dergelijk systeem. Hij ziet graag dat duikers meebetalen aan de realisatie en het onderhoud van duikvoorzieningen rond de Oosterschelde. De NOB onderzoekt momenteel of het invoeren en handhaven van een gebruikersbijdrage haalbaar is, onder andere vanuit juridisch oogpunt. Dit onderzoek heeft niet alleen betrekking op de Oosterschelde, maar ook op andere delen van de Zeeuwse wateren.

Alle duikers
“Structurele financiële bijdrages aan het beheer en onderhoud van duiklocaties nemen de laatste tijd helaas sterk af”, aldus Mirjam Bollema, bestuurslid van de NOB. “De afgelopen jaren zijn het enkel NOB-duikers geweest die via ons hieraan hebben bijgedragen. Omdat we duikers toch graag meer voorzieningen willen blijven bieden, is een gebruikersbijdrage van alle duikers uit binnen- én buitenland wellicht een betere optie.”

Meer zekerheid
Voordat verdere stappen worden ondernomen, wil de NOB echter zeker weten dat een dergelijke constructie haalbaar is én voor duikers een meerwaarde biedt. Bollema: “Het geld moet wel kunnen worden besteed aan duikfaciliteiten. Bovendien dient het gebruik van een sportduikpas op een prettig werkbare manier gehandhaafd te worden. Pas als over dit soort zaken meer zekerheid is, nemen we als organisatie een standpunt in.”

Reacties zijn gesloten.