Vegetarische piranha en 440 andere soorten

Tometes Camunani PiranhaIn de uitgestrekte oerwouden van de Amazone zijn de afgelopen vier jaar zeker 441 nieuwe dier- en plantsoorten ontdekt.

Onder de bijzondere ontdekkingen zijn een aap die spint als een kat (Callicebus caquetensis), een vegetarische piranha (Tometes camunani) en een kikkersoort met de grootte van een duimnagel (Allobates amissibilis).

De nieuwe ontdekkingen zijn door internationale teams van wetenschappers gedaan in de periode van 2010 tot en met 2013. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft het rapport samengesteld. Het gaat om maar liefst 258 planten, 84 vissen, 58 amfibieën, 22 reptielsoorten, 18 vogelsoorten en 1 zoogdier. De ontelbare ontdekkingen van insecten en andere ongewervelde diersoorten zijn niet meegenomen in deze publicatie.

Ontbossing

Volgens wetenschappers komen veel van de nieuwe ontdekkingen slechts in kleine aantallen voor. Daarnaast zijn ze uniek voor het Amazonegebied en dit maakt de soorten extra kwetsbaar voor bedreigingen als ontbossing. In de Amazone wordt elk jaar naar schatting 7000 km2 bos gekapt, dit is een gebied ter grootte van de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

Beschermde gebieden

Voor WNF zijn de nieuwe ontdekkingen een bevestiging van het belang van beschermde gebieden en duurzaam beheer. “Er is nog zo veel dat we niet weten. Voor een natuurbeschermingsorganisatie als WNF is onderzoek dan ook essentieel.”, zegt Harko Koster, Amazonedeskundige van het WNF. “Het huidige tempo van vernietiging van de ecosystemen is een serieuze bedreiging. Niet alleen voor de rijke natuur en de mensen die ervan afhankelijk zijn. De Amazone speelt ook een belangrijke rol in het wereldwijde klimaat.” De komende maanden vraagt het WNF extra aandacht voor de gevolgen van ontbossing in de Amazone.

Reacties zijn gesloten.